Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte bij werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin beide hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is onder andere geregeld dat werkgevers hun werknemers effectief moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Aan de andere kant hebben werknemers de verantwoordelijkheid alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden. Verder moeten werknemers zich houden aan de veiligheidsvoorschriften van de werkgever.

Soorten Opleidingen VCA (VeiligheidsChecklist voor Aannemers)

Met betrekking tot veiligheidsopleidingen geeft SureSecure de opleiding VCA De stof die wij behandelen tijdens de cursus is de leerstof volgens de voorschriften van de SSVV.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de lesstof te volgen:


De les- en leerstof die SureSecure aanbiedt voldoet aan de regels met betrekking tot eindtermen en examens, die zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen VCA.

Uiteraard biedt SureSecure ook een uitgebreid aantal mogelijkheden om de lestijden in te delen.

Examinering en diplomering

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist een persoonsgebonden diploma. De geldigheidsduur van het VCA-diploma is tien jaar.

  • Basisveiligheid VCA Het examen Basisveiligheid VCA bestaat uit een schriftelijke toets van 40 meerkeuzevragen.
  • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) Het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA bestaat uit een schriftelijke toets van 60 meerkeuzevragen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SureSecure