Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht om een RI&E te maken, waarmee de risico’s binnen het bedrijf in beeld worden gebracht.

SureSecure ontwikkelt uw RI&E door een Veiligheidskundige (HVK/MVK) in te zetten en, wanneer noodzakelijk, een toetsing uit laten voeren door een arbeidshygiënist.

Onze veiligheidskundige komt langs bij uw bedrijf en brengt (op een praktische maar grondige wijze) de risico’s in kaart. Daarna wordt dit samengevat in een plan van aanpak (PvA).

In dit PvA staan de stappen die u moet nemen om de meest veilige situatie te scheppen binnen uw bedrijf