De cursus VCA VOL is bestemd voor operationeel leidinggevenden die tijdens de werkzaamheden o.a. verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht op het naleven van de geldende regels.

De cursus VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden omvat kennis van onder meer:

  • Arbo wetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Ongevallen, oorzaken en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Machines, gereedschappen en elektriciteit
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkvergunningen en besloten ruimten

In de cursus VOL VCA leert u hoe u onveilige situaties kunt herkennen en krijgt u inzicht in maatregelen die u dient te nemen om risico’s te vermijden. U leert welke middelen en methoden u kunt gebruiken om risico’s te verkleinen.

De VCA cursus veiligheid voor operationeel leidinggevenden duurt vier dagdelen en is inclusief lesboek, examen, certificaat en veiligheidspas.

Het examen

Aansluitend aan het vierde dagdeel van de cursus wordt het examen afgenomen. Het examen VCA-VOL bestaat uit 70 vragen waarmee minimaal 4515 punten moeten worden gescoord.

Na afloop van de cursus ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.