De Arbowet verplicht werkgevers de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen die deze taak uitvoeren. Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan adviezen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
 
De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.

 
De opleiding beslaat drie taakgebieden:
  1. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E
  2. het samenwerken met en adviseren aan de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers
  3. het uitvoeren van Arbo-maatregelen


De opleiding kan afhankelijk van het aantal deelnemers worden gegeven in een tijdsbestek vanaf een halve dag tot anderhalve dag.