De cursus VCA basisveiligheid is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-)chemische industrie, metaal, elektro, transport en logistiek, etc.


De cursus Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer:

  • Arbo wetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Ongevallen, oorzaken en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Machines, gereedschappen en elektriciteit
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkvergunningen en besloten ruimten


Deze VCA cursus geeft uw medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De cursus laat onder andere zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen.

De VCA cursus basisveiligheid duurt vier dagdelen en is inclusief lesboek, examen, certificaat en (digitale) veiligheidspas.

Het examen

Aansluitend aan de laatste dag van de cursus wordt het examen afgenomen. Het examen VCA-B bestaat uit 40 vragen waarmee minimaal 2580 punten moeten worden gescoord.

Na afloop van de cursus basisveiligheid ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.