Naast de algemene maatregelen, hebben wij ook een aantal specifieke maatregelen getroffen.

  1. Elke cursist krijgt een vaste zitplaats toegewezen en draagt een mondkapje bij het verplaatsen binnen de lesruimte.
  2. De praktijkhandelingen zijn beperkt en worden uitgevoerd op 1,5 meter afstand van elkaar, zodat iedere cursist op een veilige wijze kan oefenen.


Alle materialen waarmee de cursist werkt zijn nieuw of volledig gedesinfecteerd en de reanimatiepoppen worden na iedere cursist weer voorzien van een nieuw long en een schoon gezicht.